Profil

Herborg Mørtelværk ledes til daglig af Kenneth Uldall. Han overtog virksomheden for 16 år siden, af stifteren som startede virksomheden i 1944.

Herborg Mørtelværk producerer idag

  • Bakkestrandsmørtel
  • Vandskuringsmørtel
  • Finpudsmørtel
  • Kulekalk.

Kundegrundlaget er hos murerfirmaer og lign.